Visa priser inkl. moms
  • NÄR DET VERKLIGEN GÄLLER

    Vi ser till att du har rätt utrustning och utbildar dig att göra rätt – när det verkligen gäller.

    Kontakta oss
  • UTBILDNINGAR

    Sjukvård, hjärt- och lungräddning, hjärtstartare, brand och krisstöd.

    Utbildningar

NÄR DET VERKLIGEN GÄLLER

Vi är det bästa alternativet när det gäller utbildningar inom sjukvård, HLR, brandsäkerhet och krisstöd. Vi vet vad vi snackar om – alla våra utbildare är verksamma i yrken inom sjukvård eller räddningstjänst.

Vi vet att det är du som har bäst förutsättningar att förhindra att ett tillbud eller en olycka utmynnar i tragedi. Vi vet också att det som görs de första minuterna är direkt avgörande när olyckan är framme.

Vi utbildar dig att göra rätt och ser till att du har rätt utrustning – när det verkligen gäller.